Fiskekort/bestämmelser

Generella regler

 • Fiske med mask eller annat naturligt bete i strömmande vatten är inte tillåtet på föreningens vatten uppströms bron i Tväredet, ej heller i Tväråns vattensystem.
 • Finns flera fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast – ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla, såväl spinn- som flugfiskare. Tänk på att alla som löst fiskekort har lika stor rätt att fiska.
 • Det är inte tillåtet använda bly eller andra tyngder vid fiske, exempelvis är fiske med så kallad spinnfluga inte tillåtet.
 • Båtfiske är endast tillåtet på sträckorna nedströms bron i Tväredet till sammanflödet med Kalixälven. Vid båtfiske är max ett spö per person tillåtet.
 • Barn under 16 år fiskar gratis.
 • Harr
  Fiske efter harr är förbjudet mellan 1 mars – 31 maj.
  Minimått är 35 cm.
  Max fyra harrar/dygn per fiskare får avlivas.

 • Lax

  Fiske efter lax är tillåtet från 1 juni till 31 augusti.
  Minimått är 50 cm.
  Under tiden 1 juni tom 31 juli får varje fiskare avliva maximalt en lax/dygn. Under tiden 1 augusti tom 31 augusti får ingen lax avlivas och all fångad lax måste omedelbart återutsättas.

 • Öring

  Under 2018 gäller totalt fiskeförbud efter öring. (För att skydda den svaga öringstammen)
 • Fiskare som ertappas utan giltigt fiskekort åläggs att betala en kontrollavgift om 2000 SEK.

Copyright © 2024 Ängeså Fiskevårdsområde. All Rights Reserved.