Fångster/uppvandring

Nu finns en laxräknare i nedre delarna av Ängesån och under sommaren kommer den att utvärderas på funktion och tillförlitlighet.

Copyright © 2024 Ängeså Fiskevårdsområde. All Rights Reserved.