Särskild gälplomb (tag)

Vid fiske av lax krävs förutom giltigt fiskekort även särskild gälplomb (tag) för märkning av avlivad lax.

Fr o m 1 augusti får ingen lax avlivas

OBS!
Fr o m 1 augusti får ingen lax avlivas och all fångad lax måste omedelbart återutsättas.

Copyright © 2021 Ängeså Fiskevårdsområde. All Rights Reserved.